Μηχανήματα / Μηχανήματα Γενικής Χρήσης / ΥΠΕΔΑΦΙΟ ΡΙΠΕΡ


 


Όνομα Προϊόντος
ΥΠΕΔΑΦΙΟ ΡΙΠΕΡ
Περιγραφή
Περιγραφή

Χρησιμοποιείται για την επεξεργασία γεωργικών καλλιεργειών και συγκεκριμένα για την αριμόχλευση του εδάφους της γεωργικής εκτάσεως πριν τη σπορά. Το υπεδάφιο ρίπερ χρησιμοποιεί δόντια τα οποία εισχωρούν στο έδαφος της γεωργικής καλιέργειας με σκοπό να ανακατέψει τα κατώτερα στρώματα του χώματος. Στο πίσω μέρος φέρει δίσκους ανάλογα με την επιθυμία του πελάτη.


Μοιραστείτε αυτό το Προϊόν: